Natuurinclusief beheer van bedrijventerreinen

© Bureau Ben

Natuurinclusief beheer: meerwaarde voor bedrijven en bedrijventerreinen

 

Gesteund door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen slaan bedrijven de weg in naar een duurzame en circulaire economie. Dit vindt zijn weerslag in bedrijventerreinen die in toenemende mate inzetten op duurzaamheid. Kleine ingrepen blijken al een duidelijk effect op de uitstraling te hebben.

 

Steeds meer bedrijven willen de energietransitie actief versnellen of openen nieuwe markten op basis van de circulaire economie. Zij spelen in op een toenemend bewustzijn onder consumenten over de impact van hun koopgedrag. Deze bedrijven willen dat deze mentaliteitsverandering wordt gespiegeld in de gebouwen en de omgeving waarin ze werken. Ze vragen om natuurinclusief beheer, ook omdat hun medewerkers en de omwonenden dit op prijs stellen.

 

Natuurinclusief beleid heeft duidelijke voordelen. Een sprekend voorbeeld is de verbetering van de beeldkwaliteit die zich al op korte termijn kan uitdrukken in een stijging van de onroerendgoedwaarde. Ook dalen de maaikosten als meer ruimte aan kruiden en bloemen in de berm wordt overgelaten. De bouw van een duur ondergronds rioolstelsel wordt vermeden als voor natuurlijke opvangbekken wordt gekozen. Groene daken anticiperen heftige weersverschijnselen in een veranderend klimaat. Vaak is natuurinclusief beheer vooral een andere manier van denken en niet zozeer een technologische of financiële opgave.

Onze bijdrage

Ecologisch adviesbureau Staring Advies en communicatiebureau Bureau Ben zijn ambassadeurs voor natuurinclusief beheer van bedrijvenparken. We brengen de stand van zaken in kaart, bepalen trends en stimuleren beheerders om natuur een bijdrage te laten leveren aan de opzet en functionaliteit van het park. Op die manier vormen we een aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.

 

Inspelend op de specifieke eisen van een park ondersteunen we tevens de uitvoering. De bijdrage aan de ecologie bestaat uit het inventariseren van de mogelijkheden en het helpen realiseren van de natuurwaarden. De bijdrage vanuit de communicatie bestaat uit het helpen de interne processen te ondersteunen en naar buiten uit te dragen. Dit betekent concreet dat we argumenten leveren en gesprekken voeren om betrokken partijen te overtuigen en te enthousiasmeren.

 

We zijn op zoek naar bedrijven en bedrijventerreinen die duurzamer en meer betrokken bij de maatschappij willen zijn. We zoeken parken die aantrekkelijker willen zijn voor toekomstgerichte ondernemingen of terreinen die toe zijn aan revitalisatie.

 

Geïnteresseerd? Bel of mail Thijs Menting, 06 517 729 62 of thijsmenting@bureauben.nl.

Het resultaat van onze eerste verkenningen kan hier worden gedownload.