Bedrijven en bedrijventerreinen zetten in toenemende mate in op meer natuur in de omgeving. Ze worden hierin aangemoedigd door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot een duurzame en circulaire economie. Kleine aanpassingen blijken al een positief effect op de uitstraling van een bedrijf of bedrijvenpark en de beleving van mensen te hebben.

Dit is kortweg een nieuw project van Bureau Ben in samenwerking met ecologisch adviesbureau Staring Advies. Met dit project zetten we de volgende stap: het natuurinclusief beheer van bedrijventerreinen. Dit leidt tot een verhoogde beeldkwaliteit van het park en lagere beheerkosten dankzij de inzet van ecosysteemdiensten. Denk aan een extensiever maaibeheer, natuurlijke waterafvoer of een houtwal om geluidsoverlast te beperken. Bovendien absorberen groene daken in tijden van een onstuimig klimaat heel goed regenwater of houden hitte buiten de deur. Vaak is natuurinclusief beheer niet zozeer een technologische of financiële uitdaging, maar een andere manier van denken.

We beschouwen ons als ambassadeurs van een natuurinclusief beheer van bedrijventerreinen. We brengen de stand van zaken in kaart, volgen trends en stimuleren beheerders om natuur een bijdrage te laten leveren aan de opzet en functionaliteit van het park. Steeds meer bedrijven ontdekken de mogelijkheden van een natuurlijk beheer en ook de Provincie Gelderland koos hiervoor zoals blijkt uit het recente ambitiedocument Natuur.

Geïnteresseerd? Lees dan hier verder, mail ons of bel Thijs Menting, 06-51772962.