Wie wil wat? Belangen, verwachtingen en motieven van stakeholders